صفحه اصلی

مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی قوچان

وب سایت معاونت آموزشی

 •  

  1 .مقطع كارشناسي ارشد:

  كارشناسي ارشد رياضي كاربردي

  2. مقطع کارشناسی پیوسته:

  مهندسي برق - كنترل

  مهندسی برق - الکترونیک

  مهندسي صنايع - صنايع

  مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

  مهندسی مکانیک - طراحی جامدات

  مهندسی شیمی - طراحی فرایندهای صنایع نفت

  مهندسی عمران - عمران

  کارشناسی ریاضیات و کاربردها

  2. مقطع کارشناسی ناپیوسته:

  مهندسی تکنولوژی مخابرات - سوئیچ

  مهندسی تکنولوژی - نرم افزار کامپیوتر

  3. مقطع کاردانی:

  کاردانی علمی کاربردی  مخابرات - ارتباط داده ها

  کاردانی نرم افزار کامپیوتر- علمی کاربردی

   

  رشته های اقدام شده جهت اخذ مجوز:

  کارشناسی ارشد مهندسی مخابرات

  کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعاتIT